Information

Kontakt til Kredsen

Per Sørense n    40433516   pogl@youmail.dk

Gunnar Vitting 53297874   gunnarvitting@outlook.com

De 2 personer kan kontaktes hvis det drejer sig om salg/køb af  have – byggeansøgning – vurdering m.m.

Man kan ikke bare komme på kontoret onsdag, som vi plejer.

Man kan aftale et åbningstidspunkt med kontaktpersonerne

Enten på telefonen eller på mail for behandling af disse sager.

Gunnar Vitting


27. marts 2020
Bålplads

Der er åbent lørdag den 28-3 kl. 11-12, hvor Frits Harder er til stede.

Og igen søndag 29-3 kl. 10-12, hvor Jesper er til stede.

Jeg opfordrer medlemmerne til at følge de gældende regler for brug af pladsen. 

Mvh. Helle


22. marts 2020

 

 

 

OPDATERING... OPDATERING... 

 

Vi åbner for vandet

Lørdag den 28. marts kl. 10.

 

Dog bliver det uden suppe, denne gang og af hensyn til smittespredning.  

Husk at være i jeres haver mindst et par timer og kig igen de efterfølgende dage efter en eventuel vandsprængning.

Dette for vi alle kan undgå vandspild og efterfølgende bøder til jer. 😉  

Jesper sørger for at åbne for vandet. Vores affaldscontainere køres ud og er klar til den kommende sæson.

Bålpladsen vil kun blive åbnet i et kortere tidsrum adgangen, og der kommer mere om dette, når vi kommer i gang.   

Toiletvognen, Ternen og gårdhaven holdes aflukket. Ligeledes kommer der ikke borde og stole ud på terrassen.

Dette af hensyn til forhindring i spredning af smitte.   

Vu har åbent som vanlig.  

I øvrigt vil jeg anbefale jer at følge myndighedernes anbefalinger.

 

Mvh. Helle.

 

22. marts 2020

Kredskontoret er lukket indtil videre.

Man kan komme i forbindelse med kontoret, hvis det er

nødvendigt. Man kan ringe til Per Sørensen 40433516

eller Gunnar Vitting 53297874. 

Det kan dreje sig om s alg/køb – vurdering og byggesager m.m.

 


22. marts 2020

Vi åbner for vandet

Lørdag den 28. marts kl.10. 

Dog bliver det i år uden suppe af hensyn til smittespredning.

Vu åbner kiosken. 

Jesper sørger for at åbne for vandet, sørger for toiletvognen og for at vores affaldscontainere er klar til den kommende sæson.

Birthe post sørger for rengøringen af toiletvognen, inden vi åbner.  

Husk at være i jeres haver mindst et par timer og kig igen de efterfølgende dage efter evt. vandsprængning

Dette for vi alle kan undgå vandspild og efterfølgende bøder til jer. 😉  

 

Mvh. Helle 


15. marts 2020

 


Ekstraordinær generalforsamling aflyses.

På baggrund af regeringens udmelding om Coronavirus og smittefare ser mig nødsaget til at aflyse vores ekstraordinære generalforsamling søndag den 22. marts.

Når vi får normale tilstande igen, vil jeg finde en ny dato. 

Mvh. Helle12. marts 2020

 

Aflysning fra Kredsen

På grund af regeringens anbefalinger om forsamlinger udsættes Kredsrepræsentantskabsmødet indtil videre. 


12. marts 2020

Åbningstid på kredskontoret:

Vi henstiller til ikke at møde op på kontoret, medmindre det er strengt nødvendigt.

Åbningstiden indskrænkes til 1 time ml. 17 og 18. 

Venlig hilsen

Forretningsudvalget

Østjyllands Kreds


11. marts 2020

Ekstraordinær generalforsamling

I forhold til kommende generalforsamling tænker jeg vi lige forholder os afholdende og ser an inden da.

Hold øje her på Facebooksiden og på vores hjemmeside i dagene op til.

Der vil jeg holde jer underrettet. 

Håber ikke det bliver nødvendigt at skulle aflyse.

Mvh Helle

 

 

Coronavirus og haveforeninger

Vi har fået en del henvendelser angående corona og hvordan man skal forholde sig i haveforeningerne. Derfor har vi skrevet denne tekst, som også bliver udsendt med nyhedsbrevet til alle haveforeninger i dag:

C oronavirus

Vi ved, at mange af jer har planlagt generalforsamlinger i denne måned og i de næste, der følger. Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med corona-udbruddet kan betyde, at I kan blive nødt til at udskyde generalforsamlingen med henvisning til force majeure og Sundhedsstyrelsens udmelding.

Hvis I vælger at udskyde, skal I være opmærksomme på, at I bør indkalde til generalforsamling, så snart det igen er muligt.

I kan læse retningslinjerne her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar


11. marts 2020

 

Kære medlemmer 

Først stor tak for kæmpe fremmøde og opbakning ved vores ekstra ordinære generalforsamling.   

Der er ny Indkaldelse på vej til jer i postkassen.

Håber at se jer igen til denne generalforsamling.   

Som noget nyt vil jeg få 2 medlemmer til at få jer registreret med vej og havenummer, inden i går ind i salen, så vi undgår at bruge så meget tid på det til generalforsamlingen. 

 

Mvh. Helle. 


6. marts 2020

 

Referat fra 
Ekstraordinær generalforsamling d. 29. februar 2020

Der var 74 deltagere.

Der blev stillet et mistillidsvotum til bestyrelsen. 
58 stemte ja, 14 stemte nej og 2 stemte blankt.

Helle Thorsen blev genvalgt som formand uden afstemning.

Der indkaldes derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling.
 
Søndag 22. marts 2020 kl. 12.00
 
Helligåndshuset, Erik Menvedsplads.2. marts 2020


Brev fra formanden 


Kære medlemmer

 

 

Som skrevet på hjemmesiden og på Venezuelas facebook side er der afsendt breve til er som lander i jeres postkasse når post nord vil.

Brevet indeholder indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling og en skrivelse fra mig med min begrundelse for at jeg har trukket mig som formand.

Desværre har jeg kommet til at sende jer en ikke færdiglavet dagsorden. Der mangler  en dato på indkaldelsen. Derfor vedhæfter jeg det til jer her.

Håber i modtager jeres mail her, og giv mig gerne et hint på i har modtaget denne mail.

Alternativt opfordrer jeg jer til at kigge på hjemmesiden vedr. samme.

Beklager meget.

Mvh, Helle.

 

                                                                                             Formandens begrundelse for at trække sig  fra bestyrelsen12. februar 2020.

Kære medlemmer

 

Jeg er ked af at måtte ulejlige jer med at indkalde jer til ekstra ordinær generalforsamling. Jeg føler jeg er nødt til at trække mig som formand.

Ved første og konstituerende bestyrelsesmøde brugte vi i bestyrelsen meget tid på at tale om at vi ville fremstå som en bestyrelse i ærlighed, åbenhed og pålidelighed både overfor os selv, hinanden men selvfølgelig også for medlemmerne.

Vi laver en konstituering som betyder at der skal vælges sekretær og næstformand. Sekretær bliver Gitte som er nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Super fint.

Desværre, efter min mening, peger bestyrelsen på en ny næstformand.

Det er jeg personligt meget ked af idet jeg med den tidligere næstformand har haft et rigtigt godt samarbejde. Og jeg forudser at dette giver os i bestyrelsen problemer bl.a. med mange af de praktiske ting i dagligdagen. Dette er for mig en meget vigtig ting da jeg jo som de fleste ved er på arbejde i dagligdagen.

Da jeg går fra første og konstituerende møde erfarer jeg at der i den forrige bestyrelse lagde en mundtlig aftale om at man til generalforsamlingen ville pege på mig som formand og Jesper som næstformand.

Jeg har tænkt meget på dette i forhold til vi jo lige havde siddet sammen på første bestyrelsesmøde og snakket sammen om ærlighed, pålidelighed, åbenhed osv.

Det føler jeg jo så ikke der har været her blandt de tidligere bestyrelsesmedlemmer idet de er løbet fra en aftale de selv har lavet.

Dette er bekræftet af tidligere bestyrelsesmedlem samt tidligere formand.

På baggrund af dette mener jeg egentlig at jeg stiller spørgsmål om mistillid til de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, idet de efter min mening ikke er loyale og trofaste overfor en mundtlig aftale som de selv har været med til at træffe i den tidligere bestyrelse.

Denne form for samarbejde ønsker jeg ikke at starte med i en ny bestyrelse.

Derforuden er jeg allerede løbet i samarbejdsproblemer med nuværende næstformand.

Jeg er egentlig ked af min beslutning, for havde glædet mig til opgaven igen.

Jeg vil gerne være kaptajn på skibet, men det kræver en anden besætning, og med Jesper som min næstformand. En formandspost kræver et godt, tillidsfuldt og pålideligt samarbejde med næstformand og selvfølgelig også den øvrige bestyrelse generelt.

Håber på jeres forståelse.

Mvh. Helle.


18. februar 2020

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

lørdag den 29. februar 12.00

Fritidscentret Vestergade 15 8900 Randers C.


Dagsorden: 

Valg af formand  

 

Foreningen er vært ved 1 øl eller vand. 


14. februar 2020

Vandåbning

Lørdag d. 28 marts kl. 10.00
21 januar 2020
Vandåbningen aflyses, hvis der kommer is ud af hanerne.

Vores nye formand - Helle Thorsen


Som ”Ny” valgt formand vil jeg gerne takke for opbakningen til generalforsamlingen.

De fleste af jer i kolonien kender mg, idet jeg har haft hele min barndom i Venezuela, og/eller fordi jeg tidligere har været formand i foreningen.

Dengang valgte jeg selv at stoppe af flere årsager. Bl.a. manglende tid og overskud.

Jeg er af natur positiv og som oftest smilende.   

Jeg er klar til opgaven som formand igen og glæder mig over at vi havde en god og meget positiv generalforsamling.

Dejlig at se vi igen har fået et festudvalg.

Stor tak til jer alle  giver jer tid til at bidrage med diverse opgaver. Det er meget nødvendigt for en forening skal køre.

Min store vision for haveforeningen er at der skal være plads til alle.

Selvfølgelig er der nogle regler der skal overholdes. Det kan vi ikke komme udenom. Det er jo bl.a. en af bestyrelsens opgaver at tilse disse bliver overholdt.

 

Det er en stor og tidskrævende post at være formand og sidst jeg var formand var jeg set i bakspejlet heller ikke god til at uddelegere  de mange forskellige opgaver.

Når det er sagt er jeg sikker på vi er mange der er indstillet på at Venezuela skal være et rart sted at være , der skal være et godt sammenhold og fællesskab, hvor der er plads til forskelligheder, havemedlem eller ej.

Vi har nu afholdt vores første og konstituerende bestyrelses møde. Vi har vendt vores idéer hver især og jeg glæder mig til et positivt og godt samarbejde.  

Næstformand er nu  Ebbe Hagedorn.

Sekretær i bestyrelsen Gitte Nørgaard 

Idet jeg er på arbejde i dagtimerne vil det være vores næstformand Ebbe der tager udfordringen med den daglige drift i kolonien.

Vi er ikke færdige med at fordele de forskellige opgaver mellem os, så der hører i nærmere om.

Jeg er som formand ansigtet udadtil og tager mig af bl.a. de administrative opgaver, kontakten med de nye  og afgående medlemmer vedr. forestående  salg.

En ting vi allerede har bestemt i bestyrelsen er at referater fra bestyrelses møder vil i fremtiden blive hængt op i kolonien. Vi ønsker at være en åben og imødekommende bestyrelse.

Dog vil der kunne være uddrag fra personsager hvor vi er underlagt tavshedspligt.

 

Et ønske fra os alle er bl.a. også at når/hvis  vi i vores fritid sidder i kioskområdet har vi fri fra bestyrelses arbejdet. Vi mener ganske enkelt ikke at det er passende at drøfte bestyrelsesarbejdet der.

Vores mail adresser og tlf. numre vil være tilgængelige så der kan vi kontaktes ved behov.

Jeg vil som formand have kontortid, og det hører i nærmere om, når sæsonen starter.

 

21. januar 2020

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Annette | Svar 24.06.2018 19.31

Tusind tak for roserne Søren, det er udelukkende frivillige kræfter der har udført arbejdet.
Det er bestemt vellykket.
Mvh. Annette

Søren Christensen | Svar 23.06.2018 15.09

Jeg vil "bare sige" TAK - superflot, det nogle af Jer har lavet fra broen hele vejen hen til kiosken. Cykelsti kantet med flotte hvide sten, og 15 km/t skiltet

Gunnar Vitting | Svar 27.07.2015 11.33

Vejsøm o.a.
Der er desværre sket en forsinkelse af ovenstående , men de kommer . Samtidig
kommer der skilt der viser at her er der cykelsti.
V.H. Gunnar Vitting

Gunar Vitting | Svar 25.05.2014 10.51

Ebbe . jeg kan ikke siger noget konkret før vi har modtaget det gyldige refrerat
fra møde , så vi må alle vente. Hilsen Gunnar

Ebbe Vej 5 Have 102 | Svar 23.05.2014 21.06

Hejsa Bestyrelse/Gunnar noget nyt om mødet,-med kommunen i april,- om hovedvejens beskaffenhed,-

ebbe vej 5 have 102 | Svar 08.04.2014 10.33

Det positive er: at drænet /brøndene for vej 4 og 5 virker fantastisk,-det kæmpe hul udfor vej 4 er væk,håber i får et godt møde med kommunen

ebbe vej 5 have 102 | Svar 08.04.2014 10.27

Alletider,s Gunnar,-så er der skred i tingene,-dejligt.
Det undre mig at stykket fra broen/bækken til kiosken er det værste,sådan har det ikke altid været,

ebbe vej 5 have 102 | Svar 07.04.2014 23.19

Kære Helle,-inge,-igen,-igen,-
Det er ikke ligesom nok,- er Vi enig om at kommunen er forpligtigt,-
og de er til for os,- og ikke omvendt
bedste hiolsner Ebbe

Gunnar Vitting 08.04.2014 09.37

Hej Ebbe .
Vi skal til møde med kommunen her i april hvor bl.a. hovedvejen skal drøftes . Der kommer svar nå mødet er overstået . Hilsen Gunnar

ebbe vej 5 have 102 | Svar 06.04.2014 22.47

Hejsa Bestyrelse
Måske skulle det være tid at bede kommunen,-Driften om at vedligeholde hovedvejen,-
bedste hilsner Ebbe

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.03 | 20:41

Hej
Er der nogle haver til salg i øjeblikket?

...
25.02 | 08:38

Hej Else
Vi har ingen venteliste i kolonien. Hold øje her på hjemmesiden hvilke haver der er til salg. Der kommer løbende nye.
Mvh. Helle

...
25.02 | 08:36

Hej Else så vidt jeg er informeret vurderes der først haven igen når sæsonen begynder.. Sommertid start og derefter 1 gang pr. Måned.

...
23.02 | 19:28

Hvornår vurderes der haver i kolonien?
Kan man blive skrevet op på en venteliste til en have?

...
Du kan lide denne side