Særlige regler for Venezuela

Særlige regler for Venezuela


Kære kolonist.

Velkommen i haveforeningen. Vi håber du finder dig godt til rette i vores fællesskab. Vi har mange tilbud til medlemmerne her i kolonien vi kan tilbyde at låne, leje eller bruge.

Men for at passe godt på vores koloni er vi nødt til at have nogle regler. Udover vedtægt, byggereg lement og ordensregler får du her et sæt regler, som giver dig tilbud om afbenyttelse.

Reglerne er ikke lavet for at genere vores medlemmer – tværtimod - de giver blot nogle anvisninger på ting. vi gerne ser overholdt for, at vi stadig kan have en dejlig haveforening at virke i. Vi håber meget, at du vil vise forståelse for dem. Er der noget, du er i tvivl om, så spørg bestyrelsen.

Endnu engang – velkommen i Fjordens Perle, haveforeningen Venezuela.      

 

                HAVEFORENINGEN   VENEZUELA

                               SÆRLIGE REGLER.   

 

 

1.

Parkering på vejene er ikke tilladt.  Der må kun parkeres et køretøj på egen p.plads, trailere må ikke langtidsparkeres på p.pladsen. Gæster til beboere i kolonien skal benytte p.plads syd for bålpladsen.

Parkering er forbudt omkring kiosken, gælder dog ikke kioskforpagter. Der henvises til p.plads syd for bålplads. Kortvarig standsning for køb i kiosken er tilladt.

Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

 

2.

Stærkt lugtende materialer som f.eks. kogødning må ikke tilføres kolonien i perioden 15 april - 15 oktober.

 

3.

Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i koloniens containere på Kronprinsvejen ud for nr. 4.

Store sække skal tømmes ud i containeren så indholdet fylder mindst muligt.

Containerne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. Papir- og flaskecontainere er placeret på samme sted.

 DER MÅ IKKE STILLES NOGET SOM HELST UDENFOR CONTAINERNE.

 5.

Der er indført kortsystem til baderum. Kortet koster kr. 50.00 som engangsbeløb. Herefter optankes  kortet til bad hos kioskforpagter. Det koster kr. 4 – pr. gang for et bad på 3 minutter. Der kan købes  ekstra tid hvis det ønskes. Anvisning ved badet.

Toiletter og bad er åbent i kioskens åbningstider. Hvis man ønsker at gøre brug af bad/toiletter uden for åbningstiden kan man låse sig ind med kortet. Taber man kortet eller forlægger det er kort og evt. optankede penge tabt.

Toiletter og bad er lukket udenfor sæsonen og kan ikke benyttes.

 

6.

Der kan købes nøgle til trailerplads ved indgangsbroen på Bådevænget. Pris 50 kr. pr. nøgle.

 

7.

I tidsrummet fra 15 maj til 15 september må motor- og eldrevne have/arbejdsredskaber ikke bruges på helligdage samt i tidsrummet fra lørdag kl. 16.00 til mandag morgen. I forbindelse med nødvendigt byggeri kan der søges dispensation fra ovenstående. Henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest 3 dage forinden. 

Motor og eldrevne hækklippere må dog anvendes de sidste 2 søndage i juni.

Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Evt. udendørs musik skal ophøre senest kl. 22.00 medmindre, man har en aftale med naboer og andre, der kan føle sig generet af musikken. Undtaget fra disse bestemmelser er musik på festpladsen og området bag kiosken i forbindelse med sommer/efterårsfester eller ved private fester når pladsen bag kiosken er udlejet.

 

8.

Hvert havelod skal have en postkasse ud mod vejen, så man kan modtage haveblad, informationer og indkaldelser fra haveforeningens bestyrelse. Postkassen kan bestå af en trækasse, rør eller metalkasse. Den bør om muligt være vandtæt. Alle haver skal være forsynet med et havenummer ved indgangen til haven. Nummeret skal holdes synligt hele tiden.

 

9.

Vanding af have med slange er tilladt i tidsrummet kl. 18.00 til 07.00. Vandingen må kun foretages under opsyn. Badebassiner må max være på 1000 liter. Overskrides dette volumen medfører det en bod på 100 kr. pr. påbegyndt m3. Gælder også ved opfyldning. Regnvandsbassiner er undtaget denne bestemmelse.

Højtryksrenser må benyttes i haven.

 

10.

Alle haver skal have hæk mod vejen. Hækken kan bestå af hækplanter, buske eller rosenbuske. Alle planter skal dyrkes som hæk og skal have en rimelig højde. Ved plantning af hæk overalt i haven må pil ikke bruges.

 

11.

Hver enkelt havelejer er ansvarlig for at der findes en fungerende stophane i haven. Stophanen skal være tydeligt markeret så den til enhver tid kan findes ved et uheld med vandet.

 

12.

Indsendte forslag til foreningens generalforsamling skal efter godkendelse hænges op i opslags kasse og optages på foreningens hjemmeside, så de er synlige for havelejerne senest 8 dage før  generalforsamlingen.

 

13.

Opbevaring af mindre både o.l. skal ske på egen plads i fjorden eller ophalersted i vintersæsonen.

Der må fra 14 dage efter åbning af kolonien og til 14 dage før lukning for kolonien ikke opbevares  både i haven eller på havens p-plads. Gælder både på indtil 18 fod. En overtrædelse af dette med fører en bod på kr. 500.00 til foreningen. 

 

14.

Festpladsen bag kiosken kan lejes mod betaling af kr. 500.00. Betaling for leje skal ske senest dagen før man ønsker at bruge pladsen. Det store telt er med i lejen. Ved ønske om at leje plads og telt skal man henvende sig til det bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for udlejning. Festudvalget har altid førsteret til pladsen, dog ikke hvis et medlem har fået godkendelse af dato. Oprydning på/ved festplads foretages af lejer. senest dagen efter benyttelsen. Hvis det ikke sker sørger haveforeningens bestyrelse for oprydning for lejers regning.

 

15.

Uddrag fra haveforeningens kontrakt med Randers kommune (kan ikke ændres på gen.forsamling)  og byggereglement. Det er ikke tilladt at tilføre haverne jord til opfyldning udover det, terrænet sætter sig. Hvis man ønsker forhøjelse af terræn i haven, indsendes ansøgning til bestyrelsen.

SE PKT.13 I BYGGEREGLEMENT.

Undladelse af at ansøge bestyrelsen ved opfyldning vil medføre bod på kr. 500.00 efter 2. påbud om fjernelse af opfyldningsmateriale.

For haver mod fjorden gælder, at de skal vedligeholde en evt. kystsikring efter kontraktens bestemmelse (kontrakt med Randers kommune). En evt. kystsikring skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som havnens øvrige faskiner.

    

Der må etableres én bådplads mod vandet for haverne med følgende havenumre:

Adelsvejen 2 – 4 – 6 – 8 – 10.

Bådevænget: 28-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66 & 68.

Bådpladsen må kun etableres til joller og mindre både (kanoer- kajakker o.l.)

Større både må ikke etablere bådplads og må ikke fortøjes ved haven. Fremleje af bådplads er ikke tilladt.

 

                     VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 2020.

 

 

    

 

 

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.10 | 00:23

Hej, jeg ved det er sidst på sæsonen, men skulle der være nogle haver til salg eller komme i løbet af vinteren, så er jeg interesseret i at få besked.
20440607

...
26.07 | 07:17

Hej Kirstine

Det er ingen haver til salg pt.
Mvh. Helle

...
25.07 | 19:17

Hej. Er der nogle koloni haver til salg pt ?
Mvh kristine

...
14.07 | 00:29

Hejsa er det mulig at leje en kolonihave en måned
Eller minimum 14 dage mail mig må gerne være med strøm men ikke et krav
Basarm_mc@outlook.dk

...
Du kan lide denne side