Særlige regler for Venezuela

Haveselskabet

Venezuela

 

                                                                                                                Marts 2018

 

 

 

Særlige regler for H/S Venezuela

 

 

1.

Parkering på vejene er ikke tilladt. Parkeringspladser skal så vidt muligt anlægges

langs vejen og må ikke overstige 3x6 meter. Gæster til beboerne i kolonien skal

parkere på parkeringspladsen syd for bålpladsen.

Bortset fra kioskforpagteren må der ikke parkeres ved/omkring kiosk og festplads. Der henvises til parkeringspladsen syd for bålpladsen. Kortvarigt stop for køb i kiosk er tilladt.

Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de anlagte flise P-pladser ved kiosk og bålplads.

 

2.

Stærkt lugtende materialer som f.eks. ko gødning må ikke tilføres kolonien i perioden 15. april til 15. oktober.

 

3.

Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i vores containere på Kronprinsvejen ud for nr. 4. Store sække skal tømmes for lukkede poser så indholdet fylder mindst muligt.

Kun kioskforpagter må komme store klare lukkede sække i containerne. Containerne

må ikke fyldes mere end låget kan lukkes.

Papir- og flaskecontainere er placeret samme sted.

 

På bålpladsen må kun anbringes papir/pap og rent træ til afbrænding. Træet må ikke være malet eller imprægneret eller over 2 meter langt. Ved tvivl spørg vores bålmand. Nummer ses på hjemmesiden.

 

Jern/metalgenstande afleveres i den røde container på bålpladsen.

Tomme dåser kan afleveres i lukkede klare sække ved siden af den røde container til jern.

 

Haveaffald kan afleveres på bålpladsen og skal køres længst væk fra kiosken.

 

Alt andet  affald skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Ørneborgvej.

 

Følges disse regler ikke medfører det en bod på 500 kr. til den enkelte havelejer.

 

 

 

 

 

 

4.

Der er indført et kortsystem til baderum. Kortet koster 50 kr. pr. som et engangsbeløb. Herefter optankes det til bad hos formand eller et bestyrelsesmedlem (se hjemmesiden). Det koster 4 kr. pr. gang for at bade i 3 minutter. Toiletter og bad er som minimum åbent i kioskens åbningstider og såfremt man ønsker at gøre brug af bad/toiletter udenfor åbningstiden kan man bruge samme kort til at ”låse” sig ind. Toilet/bad vognen er aflåst i vintersæsonen.

 

5.

I tidsrummet fra 15. maj – 15. september må motor og el-drevne have/arbejdsredskaber ikke bruges på helligdage samt i tidsrummet lørdag kl. 16 til mandag morgen.

Motor- og eldrevne hækklippere må dog anvendes de sidste 2 søndage i juni

I forbindelse med byggeri kan der søges dispensation ved henvendelse til formanden/bestyrelsen.

Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Undtaget er musik på festpladsen og

området bag kiosken i forbindelse med afholdelse af sommerfester o.lign.

 

6.

Hver havelod skal have en postkasse ved vejen, således at man kan modtage haveblad, beskeder og indkaldelser fra haveforeningen. Postkassen kan bestå af en simpel trækasse, rør eller metalkasse. Alle haver skal være forsynet med et synligt havenummer

Ved indgangen til haven.

 

7.

Vanding med slange er kun tilladt i tidsrummet kl. 18.00 – 07.00 og skal være under opsyn. Bade/havebassiner må ikke overstige en volumen på 1000 l. Overskridelser vil

medføre en opkrævning på 100 kr. pr. m3. Dette gælder også ved opfyldning.

Regnvandsbassiner er undtaget.

Det er tilladt at bruge højtryksrenser.

 

8.

Alle haver skal have hæk mod vej. Hækken kan bestå af f.eks. buske eller rosenbuske, blot de dyrkes/formes som en hæk og har en rimelig højde. Ved plantning af hæk må der ikke bruges pil.

 

9.

Hver enkelt havelejer er ansvarlig for, at der umiddelbart indenfor hækken er en stophane der fungerer.

 

10.

Indsendte forslag til haveselskabets generalforsamling skal, efter godkendelse (se øvrige

vedtægter) hænges op i opslagskassen og være opslået på hjemmesiden, så de er synlige for den enkelte havelejer senest 1 uge før generalforsamlingen.

Såfremt et havemedlem er forhindret i at deltage i koloniens generalforsamling har

Ægtefælle/samlever stemmeret ved gyldig fuldmagt.     

 

 

 

 

 

 

11.

Som tyverisikring/opbevaring//vedligeholdelse må både/joller/kano/kajak/vandcykel være

Placeret på egen ophalersted/have hele året, hvis ikke det er til gene for foreningens virke.

Der må fra 14 dage efter åbningen og til 14 dage før lukning af kolonihaven ikke være opbevaring af større både i haverne. Dispensation kan søges, hvis ingen anden udvej findes.

 

 

12.

Festpladsen med Ternen kan lånes mod en betaling på 1000 kr. Betaling foregår

Inden selve dagen for udlejning.

(Heraf går 600 kr. til ekstra tømning af tank, 100 kr. til strøm, 100 kr. til rengørings af

Toiletvogn. Beløbet videregives til vores rengøringsdame, når året er omme.

 

Et bestyrelsesmedlem sørger for administration af udlån og sørger for at lave en kalender,

Hvor der kan ses hvilke dage, der er optaget.

 

Festudvalget har førsteret på udlån til deres aktiviteter.

 

Der må gerne lånes borde og stole af foreningen. Et bestyrelsesmedlem kontaktes

For at låse op til borde og stole.

 

Oprydning af festpladsen foretager medlemmet selv, herunder fjernelse af affald.

 

 

 

Uddrag fra vores kontrakt med Randers havn (kan ikke ændres på generalforsamlingen):

 

Det er ikke tilladt at tilføre haverne jord til opfyldning, ud over det terrænet sætter sig.

Evt. opfyldning skal ske med max. 15-20 cm ad gangen, dog må der under ingen omstændigheder opfyldes således at der opstår dige lignende afgrænsning mod vandet. Spørg bestyrelsen ved tvivl.

 

Kystsikringen skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som

havnens øvrige faskin materiel. Det er ikke tilladt at anvende andre materialer til kyst-

sikringen.

 

For haverne Adelsvejen 2-4-6-8-10 & Bådevænget 28-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68 må der etableres 1 bådplads pr. have til en jolle eller lignende.

Større både må ikke fortøjes, og fremleje af bådpladser er ikke tilladt.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 14:11

Hej Helle.
Den er så vidt jeg ved indgivet til vurdering, det er på mandag der vurderes.
Så kommer den nok på vores hjemmeside til salg derefter.
Kh Annette/

...
24.10 | 11:31

Hej vil høre om kongevejen nr 28 ? Er blevet sat til salg og blevet vuderet mvh Helle

...
15.09 | 20:53

Hej Kristoffer.
Nej den pågældende haver er ikke til salg.
Det kræver mere held end at vinde eurojackpot at få fat i en have i første række.
Kh Annett

...
13.09 | 23:51

Hej 🙂
Jeg har tidligere sejlet forbi en grund, hvorpå en stor gammel tilgroet træbåd står og forfalder. Jeg ved ikke hvad nr. men er den grund til salg? 🙂

...
Du kan lide denne side