Særlige regler for Venezuela

Særlige regler for Venezuela


Kære kolonist.

Velkommen i haveforeningen. Vi håber du finder dig godt til rette i vores fællesskab. Vi har mange

tilbud til medlemmerne her i kolonien vi kan tilbyde at låne. leje eller bruge.

Men for at passe godt på vores koloni er vi nødt til at have nogle regler. Udover vedtægt, byggereg-

lement og ordensregler får du her et sæt regler som giver dig tilbud om afbenyttelse.

Reglerne er ikke lavet for at genere vores medlemmer – tværtimod - de giver blot nogle anvisninger på ting vi gerne ser overholdt for at vi stadig kan have en dejlig haveforening at virke i. Vi håber

meget at du vil vise forståelse for dem. Er der noget du er i tvivl om, så spørg bestyrelsen.

Endnu engang – velkommen i Fjordens Perle, haveforeningen Venezuela.      

 

                HAVEFORENINGEN   VENEZUELA

                               SÆRLIGE REGLER.   

 

 

1.

Parkering på vejene er ikke tilladt.  Der må kun parkeres et køretøj på egen p.plads, trailere må ikke

langtidsparkeres på p.pladsen. Gæster til beboere i kolonien skal benytte p.plads syd for bålpladsen.

Parkering er forbudt omkring kiosken, gælder dog ikke kioskforpagter. Der henvises til p.plads syd

for bålplads. Kortvarig standsning for køb i kiosken er tilladt.

Knallerter, motorcykler og cykler skal parkeres på de anlagte flisepladser ved bålplads og kiosk.

 

2.

Stærkt lugtende materialer som f.eks. kogødning må ikke tilføres kolonien i perioden 15 april -

15 oktober.

 

3.

Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i koloniens containere på Kronprinsvejen ud for nr. 4.

Store sække skal tømmes ud i containeren så indholdet fylder mindst muligt.

Containerne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. Papir- og flaskecontainere er placeret på

samme sted. DER MÅ IKKE STILLES NOGET SOM HELST UDENFOR CONTAINERNE.

 

4.

Bålpladsen er åben i sæsonen, udenfor sæsonen er bålpladsen lukket.

På bålpladsen må kun anbringes papir/pap og rent,tørt træ til afbrænding. Træ må ikke være malet

eller imprægneret. Længden på træ må ikke overstige 2 meter.

Metalgenstande afleveres i den røde container på bålpladsen. Tomme dåser afleveres i lukkede

klare sække ved siden af den røde container. Sækkene skal være snørede.

Haveaffald må ikke komme på bålet, det køres længst væk fra bålet til kompostering. Alt andet affald, plastic, polystyren, tagplader af enhver art  og hårde hvidevarer må ikke afleveres på bålpladsen, men skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Ørneborgvej.

OVERTRÆDES DISSE REGLER MEDFØRER DET EN BOD PÅ KR. 500.00 TIL OVERTRÆDEREN.

 

5.

Der er indført kortsystem til baderum. Kortet koster kr. 50.00 som engangsbeløb. Herefter optankes    

kortet til bad hos kioskforpagter. Det koster kr. 4 – pr. gang for et bad på 3 minutter. Der kan købes 

ekstra tid hvis det ønskes. Anvisning ved badet.

Toiletter og bad er åbent i kioskens åbningstider. Hvis man ønsker at gøre brug af bad/toiletter uden

for åbningstiden kan man låse sig ind med kortet.

Taber man kortet eller forlægger det er kort og evt. optankede penge tabt.

Toiletter og bad er lukket udenfor sæsonen og kan ikke benyttes.

 

6.

Der kan købes nøgle til trailerplads ved indgangsbroen på Bådevænget. Pris 50 kr pr.nøgle.

 

7.

I tidsrummet fra 15 maj til 15 september må motor- og eldrevne have/arbejdsredskaber ikke bruges

på helligdage samt i tidsrummet fra lørdag kl. 16.00 til mandag morgen.

I forbindelse med nødvendigt byggeri kan der søges dispensation fra ovenstående. Henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest 3 dage forinden. 

Motor og eldrevne hækklippere må dog anvendes de sidste 2 søndage i juni

Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Evt. udendørs musik skal ophøre senest kl. 22.00

medmindre man har en aftale med naboer og andre der kan føle sig generet af musikken.

Undtaget fra disse bestemmelser er musik på festpladsen og området bag kiosken i forbindelse med

sommer/efterårsfester eller ved private fester når pladsen bag kiosken er udlejet.

 

8.

Hver havelod skal have en postkasse ud mod vejen så man kan modtage haveblad, informationer og

indkaldelser fra haveforeningens bestyrelse. Postkassen kan bestå af en trækasse, rør eller metal-

kasse. Den bør om muligt være vandtæt.

Alle haver skal være forsynet med et havenummer ved indgangen til haven. Nummeret skal holdes

synligt hele tiden.

 

9.

Vanding af have med slange er tilladt i tidsrummet kl. 18.00 til 07.00. Vandingen må kun foretages under opsyn. Badebassiner må max være på 1000 liter. Overskrides denne volumen medfører det en bod på 100 kr. pr. påbegyndt M3. Gælder også ved opfyldning. Regnvandsbassiner er undtaget denne bestemmelse.

Højtryksrenser må benyttes i haven.

 

10.

Alle haver skal have hæk mod vejen. Hækken kan bestå af hækplanter, buske eller rosenbuske. Alle

planter skal dyrkes som hæk og skal have en rimelig højde. Ved plantning af hæk overalt i haven må pil ikke bruges.

 

11.

Hver enkelt havelejer er ansvarlig for at der findes en fungerende stophane i haven. Stophanen skal

være tydeligt markeret så den til enhver tid kan findes ved et uheld med vandet.

 

12.

Indsendte forslag til foreningens generalforsamling skal efter godkendelse hænges op i opslags -

kasse og optages på foreningens hjemmeside så de er synlige for for havelejerne senest 8 dage før

generalforsamlingen.

 

13.

Opbevaring af mindre både o.l. skal ske på egen plads i fjorden eller ophalersted i vintersæsonen.

Der må fra 14 dage efter åbning af kolonien og til 14 dage før lukning for kolonien ikke opbevares

både i haven eller på havens p-plads. Gælder både på indtil 18 fod. En overtrædelse af dette med -

fører en bod på kr. 500.00 til foreningen. 

 

14.

Festpladsen bag kiosken kan lejes mod betaling af kr. 500.00. Betaling for leje skal ske senest dagen før man ønsker at bruge pladsen. Det store telt er med i lejen. Ved ønske om at leje plads og telt skal man henvende sig til det bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for udlejning. Festudvalget har altid førsteret til pladsen, dog ikke hvis et medlem har fået godkendelse af dato. Oprydning på/ved festplads foretages af lejer. senest dagen efter benyttelsen. Hvis det ikke sker sørger haveforeningens bestyrelse for oprydning for lejers regning.

 

15.

Uddrag fra haveforeningens kontrakt med Randers kommune (kan ikke ændres på gen.forsamling).

og byggereglement. Det er ikke tilladt at tilføre haverne jord til opfyldning udover det, terrænet sætter sig. Hvis man ønsker forhøjelse af terræn i haven, indsendes ansøgning til bestyrelsen.

SE PKT.13 I BYGGEREGLEMENT.

Undladelse af at ansøge bestyrelsen ved opfyldning vil medføre bod på kr. 500.00 efter 2. påbud om fjernelse af opfyldningsmateriale.

For haver mod fjorden gælder at de skal vedligeholde en evt. kystsikring efter kontraktens bestemmelse (kontrakt med Randers kommune). En evt. kystsikring skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som havnens øvrige faskiner.

    

Der må etableres én bådplads mod vandet for haverne med følgende havenumre:

Adelsvejen 2 – 4 – 6 – 8 – 10.

Bådevænget: 28-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66 & 68.

Bådpladsen må kun etableres til joller og mindre både (kanoer- kajakker o.l.)

Større både må ikke etablere bådplads og må ikke fortøjes ved haven. Fremleje af bådplads er ikke tilladt.

 

                            VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 2020.

 

 

    

 

 

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.07 | 16:02

Hejsa
Hjemmediddn bliver løbende opdateret, men grunden til der ikke er nogle haver til salg herinde er at de bliver solgt lyn hurtigt pt.

...
16.07 | 18:53

Hej.
Jeg står og gerne vil købe en kolonihave, men syntes ikke rigtig der er nogen til salg på hjemmesiden.
Eller opdateres den ikke.???
Vh
Jan Munk

...
03.07 | 04:07

Hejsa
Du skriver på Haveforeningen Venezuela Randers 's side.
Så det kan jeg ikke svare på 😉
Prøv at skriv til Venezuela Skanderborg.

...
02.07 | 21:52

Kan jeg blive skrevet på venteliste hos Venezuela Skanderborg ?

...
Du kan lide denne side