Best.møder referat

Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8.december kl. 18

Der skal tages kontakt til en kloakleder fra kommunen om dræn fra Kongevejen og Baronessevejen for at finde ud af, hvorfor det ikke var i gang med at blive lavet.

Der mangler en reservedel til traktoren, og den skal skaffes fra England. Den er bestilt.

Kiosken trænger til en meget grundig omgang. Der er meget råddent træ, som skal skiftes. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget om, hvor meget det løber op i, så derfor venter vi med trailerpladsen indtil videre.

Punkt 13 i ”Særlige Regler” skal skrives om, fordi det ikke tydeligt fremgår, at både over 18 fod ikke må være i haven om vinteren.

Forslag til generalforsamlingen blev drøftet. Forslagene handler om parkeringsplads, trailerplads, hække og stophaner.

I det forslag, der handlede om parkeringsplads, skal der ændres lidt på formuleringen af delen om at have sin egen trailer stående på parkeringspladsen.

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 16. november 2020

 

Der skal altid foreligge en tegning over nye huse. Tegningen skal godkendes af både bestyrelsen og Kredsen. Vores byggeudvalg holder øje med, at målene er overholdt i selve bygningen. Tegningen opbevares på kredskontoret.

 

Forslag til kommende generalforsamling.

Et af forslagene handlede om parkeringspladser, hvor vi snakkede om, at disse måtte være 40 m2, og at der skulle være en afgrænsning rundt om dem i form af hegn/levende hegn - ikke højere end 180 cm.

Parkeringspladserne lige efter indkørslen til haven er kun beregnet til gæster/kortvarig parkering. For at forhindre at der er nogen, der parkerer lige foran trailerpladsen etableres nogle små bede.

Ud over det bliver det fine skilt med Venezuela flyttet, så det står lige efter, at man er kørt ind i haven.

Et andet var om lån af en trailerplads, hvor vi snakkede om, at det skulle koste 200 kr. at have en plads der, og at der skulle være et depositum for nøgle på 50 kr.

Eksisterende stophaner skal vedligeholdes.

Hækklipning foretages to gange årligt inden 1. juli og igen inden 1. oktober.

Kiosk

Renoveringen af kiosken vil blive startet indefra. Det bliver derved også lettere at se hvor meget, der skal repareres på selve taget.

Referat

Bestyrelsesmøde i Ternen mandag den 12. oktober kl. 18

Kredsen har bestemt sig for at vente med nyt valg af bestyrelse til den næste generalforsamling. Mange foreninger har dog krævet, at der skal holdes ekstraordinær generalforsamling. Vi afventer svar fra Kredsen.

Generalforsamling bliver lørdag 20. februar 2021 kl. 13.

Pris for leje er 4000 kr.

Der bliver lukket for vandet kl. 11.00, og der bliver ikke noget fællesarrangement efterfølgende.

Næste bestyrelsesmøde 16. november kl. 18.00

 

Referat

Bestyrelsesmøde i Ternen mandag den 21. september 2021 kl. 18.00

 

Alle haveforeninger skal indkaldes til en ekstraordinær kredsgeneralforsamling, hvor der skal vælges en ny bestyrelse. Der er utilfredshed med stemmeoptællingen i kredsbestyrelsen.

Fællesarbejdet gik godt, og der var tilfredshed med dagen. Den var veltilrettelagt.

Indlægget fra bestyrelsen var ikke var med i Have Nyt 7. Det skyldtes, at der ikke var angivet et klokkeslæt for, hvornår indlægget skulle være indsendt, men blot en dato.

I forbindelse med vandlukningen d. 25. oktober bliver der ikke noget fællesarrangement.

Generalforsamlingen i 2021 bliver enten 20. februar eller 27. februar afhængigt af, hvornår vi kan leje Remisen.

Vi ønsker ikke en fælles forsikring.

 

Næste bestyrelsesmøde d. 12. oktober kl. 18.00

 

Referat

Haveforeningen Venezuela

Bestyrelsesmøde 10. august 2020 kl. 13

 

Bankkontoen er på 47.000 kr. (30-6-20).

Badet holdes fortsat lukket, fordi det er for dyrt med rengøring, da der skal sprittes af efter brug.

Der indkaldes til Kredsgeneralforsamling 5. september kl. 12

Fællesarbejdet flyttes til søndag d. 6. september, og indkaldelsen blev godkendt.

Trailerpladsen bliver færdiggjort, når der bliver lukket for kolonien.

 

 

 

 

 

 

Referat

Bestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2020

 

 Vi besluttede, at Helle tager kontakt til Kredsen, inden vi arbejder videre med problemerne mht. hæk/beplantning mod vejen.

 

Trailerpladsen er blevet udjævnet, og der er sat bom op. Ud over det skal der laves en jordvold rundt om pladsen, hvor der skal stabilt grus på. Når det hele er færdigt, skal vi drøfte på hvilken måde, pladsen skal benyttes.

 

René har konstateret, at taget over kiosken er i meget ringe stand. Hvis det er råddent, skal det hele skiftes ud. Reparation venter til kiosken er lukket.

Der skal indkaldes til fællesarbejde lørdag d. 5. september 2020. Arbejdet varer fra kl. 10.00 til 13.00. Der vil blive en kort pause midtvejs, og arbejdet afsluttes med et stykke mad og en øl/vand. René spørger Inge, om hun vil stå for maden.

 

Helle undersøger nærmere om, hvad det indebærer, hvis der skal tegnes en af fællesforsikringer i haveforeningen.

 

 

Referat

Bestyrelsesmøde mandag d. 6. juli 2020 

Dagsorden 

1. Havevandring

Vi koncentrerede os om hækkene på denne havevandring. En del hække var ikke klippet, og der var ikke rent udenfor.  Flere steder manglede, der helt hække. Det blev besluttet, at vi ventede med at gøre noget mere ved haver med uklippede hække, og i stedet for sætte et opslag på hjemmesiden, hvor vi gjorde opmærksom på reglerne vedrørende hækklipning. I de haver, hvor der manglede hæk, skulle der sendes et brev til havelejerne med besked om, at de skulle sørge for en hæk eller anden beplantning ud mod vejen.

 

2. Trailerplads

Jorden skal jævnes, og der skal stabilgrus på. Det tager byggeudvalget sig af. I første omgang vil udvalget få et overblik over, hvad det kommer til at koste, og derefter bliver det taget op igen til næste bestyrelsesmøde. Helle sørger for at tage kontakt til kommunen, sådan at der kan komme klarhed over, hvor stor en del af område, vi må tage i anvendelse til trailerpladsen. Desuden skal Helle forhøre sig om, hvorvidt det er i orden med vores planer om at sætte hegn op, sætte lås på og opkræve en årlig leje af de haveejere, der vil benytte pladsen.

6. Evt.

René vil ordne taget over kiosken og sørge for nye trapezplader til pissoiret.

 

30. juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. juni 2020                                    

Bestyrelsen har haft sit første møde. På mødet fik vi talt godt igennem om, hvordan det fremtidige arbejde i bestyrelsen skal foregå. Det skal være loyalitet og ærlighed fra alles side. Flertallet bestemmer, og hvis et medlem er meget uenig i en beslutning, kan det blive ført til protokols. Ud ad til skal det altid være bestyrelsens beslutning, der forfægtes. 

Vi fik fordelt de forskellige poster og arbejdsområder. 

Formand – Helle Thorsen. Formanden tager sig af alle kontakter vedr. salg og køb af haver, alt vedrørende økonomi og kontakt ud ad til. 

Næstformand – Jesper Rheder Jensen. Næstformanden træder til, hvis formanden har forfald. 

Sekretær – Vibeke Dalsgård. Sekretæren laver referat fra bestyrelsesmøder, skriver til Havenyt, skriver breve til medlemmer. Som noget nyt vil referater fra bestyrelsesmøder blive lagt ud på hjemmesiden. 

Byggeudvalg – Bo Vitting, Bjarne Sørensen og John Kleiner. Byggeudvalget træder til ved nybyggeri og renovering af gamle huse. 

Daglige drift – Jesper Rheder, René Rasmussen og Bo Vitting. 

Alle henvendelser til bestyrelsen skal foregå skriftligt eller ved personligt fremmøde hos det enkelte bestyrelsesmedlem. 

Havevandring og bestyrelsesmøde – 6. juli 2020 

Havevandring og bestyrelsesmøde – 27. juli 2020

 

 7. juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.04 | 12:50

Prøv 26 20 49 20

...
04.04 | 17:06

Hej
Har i nogle haver til salg? Mvh Linda

...
04.04 | 06:23

Hej kasper
Send mig en sms

...
03.04 | 17:47

Hej
Jeg er meget interesseret i at købe en have som jeg ikke tror er til salg er det muligt at få nogle oplysninger på ejeren gennem jer
Vh Kasper

...
Du kan lide denne side