Brandforsikring

 

 

Fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

 

 

Forsikringer og priser

Brand, el-skade og grundejeransvar

Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på ”hovedhuset”. Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som hovedhuset.

Det er ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.

 

 

Maksimal bebyggelsesprocent i foreningen

Årlig præmie pr. havelod (både nyttehaver/daghaver og

overnatningshaver)

-   Op til 30 kvm

225 kr. pr. år

-   Op til 40 kvm

245 kr. pr. år

-   Op til 50 kvm

265 kr. pr. år

-   Op til 60 kvm

280 kr. pr. år

-   Op til 70 kvm

295 kr. pr. år

-   Over 70 kvm

Henvendelse til Din Forsikringsmægler

 

 

Denne forsikring dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, skure, havestuer, carporte og lignende.

Medlemmer kan ikke forvente at få dækket kvm, der evt. overskrider den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader.

Forsikringen dækker desuden hus-, og grundejeransvar; dvs. ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder.

 

Bygningskasko

Prisen på bygningskasko afhænger også af haveforeningens maksimale

bebyggelsesprocent på ”hovedhuset” – altså uden andre skure, havestuer, carporte mv. Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som huset. Det er altså ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.

 

Maksimal bebyggelsesprocent i foreningen

Årlig præmie pr. havelod

(både nyttehaver/daghaver og overnatningshaver)

-   Op til 30 kvm

465kr. pr. år

-   Op til 40 kvm

500 kr. pr. år

-   Op til 50 kvm

525 kr. pr. år

-   Op til 60 kvm

550 kr. pr. år

-   Op til 70 kvm

580 kr. pr. år

-   Over 70 kvm

Henvendelse til Din Forsikringsmægler

Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med:

 • Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund)
 • Sky- og tøbrud
 • Udstrømning af væsker
  • Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning)
  • Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære)

 

 

 

 

 

 

 • Pludselige skader på bygning
 • Tyveri og hærværk

Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.

 

Indboforsikring:

Prisen på indboforsikringen afhænger af den dækningssum, som foreningen vælger. Bemærk, at når der vælges en dækningssum, så gælder den for alle tilmeldte huse i foreningen.

 

Op til 75.000 kr.

195 kr. pr. år pr. hus

Op til 150.000 kr.

255 kr. pr. år pr. hus

Op til 300.000 kr.

310 kr. pr. år pr. hus

 

Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med:

 • Brandskader
 • Stormskader
 • Sky- og tøbrudskader
 • Udstrømning af væsker
  • Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke
  • Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser

Priseksempler

Foreningens maksimale

bebyggelsesprocent

40 kvm

Foreningens ønske til indbodækning

75.000 kr.

Årlig pris pr. hus

940 kr. pr. år (245 kr. for brand, 500 kr.

for bygningskasko og 195kr. for indbo)

 

 

 

Foreningens maksimale

bebyggelsesprocent

50 kvm

Foreningens ønske til indbodækning

300.000 kr.

Årlig pris pr. hus

1100 kr. pr. år (265 kr. for brand, 525

kr. for bygningskasko, 310 kr. for indbo)

 

                                                                                         

 

 

 

Foreningens maksimale

bebyggelsesprocent

60 kvm

Foreningens ønske til indbodækning

300.000 kr.

Årlig pris pr. hus

1.140 kr. pr. år (280 kr. for brand, 550

kr. for bygningskasko, 310 kr. for indbo)

 

 

 

Betingelser og det praktiske

 

Det er vigtigt at vide, at det er jer som bestyrelse, der skal stille medlemsforsikringen til rådighed for medlemmerne. Medlemsforsikringen er en samlet pakke, og det er et krav at minimum 10 haver ønsker forsikringen for, at den kan tegnes.

 

Det er jer som bestyrelse, der skal sikre korrekt dokumentation for tilmelding hos medlemmerne. Det er ligeledes en betingelse, at alle tilmeldte vælger den samme type forsikring i forhold til kasko og indbo. Alle i foreningen kan godt have en branddækning, men kasko og indbodækning skal være ensartet for alle. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbosum.

 

Opkrævning

Police og opkrævning sendes fra Alm. Brand til Forbundet, som opkræver haveforeningen. I skal selve opkræve præmien hos de enkelte medlemmer. For at undgå øget administration kan det være en fordel at opkræve denne sammen med havelejen.

 

Sådan tilmelder I jer

Hvis I ønsker at benytte jer af dette forsikringstilbud, kan I finde tilmeldingsskema på Dialognet.

Gå på forbundets hjemmeside: www.kolonihaveforbundet.dk og tryk login i øverste, højre hjørne.

 

 

Her skal I bruge jeres eget medlemsnummer og postnummer på jeres privatadresse,

hvis det er første gang, I logger ind.

 

 

På Dialognet finder I menuen ”bestyrelse” i bunden af siden, herunder mappen kaldet ”vores serviceydelser” og så mappen ”foreningsservice”. I denne mappe ligger der en artikel om ”kollektiv medlemsforsikring”.

 

 

Ikrafttræden

Forsikringen træder i kraft når forsikringsselskabet har godkendt tilmeldingsblanketten. Hvis foreningen har en lignende fællesforsikring i dag, træder forsikringen i kraft, når den eksisterende forsikring kan overtages.

 

I kan også finde betingelserne for den nye forsikring på Dialognet.

 

Hvis procentsatsen udvides

Hvis en haveforening er omfattet af denne fællesforsikring, er der pligt til at give meddelelse til Alm. Brand, hvis procentsatsen for maksimal bebyggelse i haveforeningen udvides. Retten til erstatning kan bortfalde, hvis der ikke er givet besked. Besked om disse ændringer kan sendes til Christian Tornberg på mail: ct@dinforsikringsmaegler.dk

 

Foreningens fælleshus

Bemærk, at Fælleshuse ikke er omfattet af denne forsikring, da de enkelte foreninger kan have vidt forskellige behov. Hvis foreningen vælger at tegne forsikring af fælleshuset hos Alm. Brand gives dog 35 % rabat på forsikring af fælleshuse, løsøre mv., hvis foreningen anvender ovennævnte fællesforsikring. Hvis foreningen ønsker tilbud på dette kan I kontakte Christian Tornberg hos Din Forsikringsmægler direkte på telefon 60872929 eller mail ct@dinforsikringsmaegler.dk. Husk at henvise til fællesaftalen med kundenummer som er 9665203285.

 

Opsigelse - OBS!

Da der er tale om en erhvervsforsikring, kan I kun opsige den med virkning pr. hovedforfald. Det indebærer, at præmien ikke tilbagebetales, hvis I opsiger den i løbet af året.

Opsigelse af nuværende forsikringer

Opsigelse af fælles bygningsforsikring:

 • Dette gør Alm. Brand ved at I oplyser policenummer, forsikringsselskab og udløb på fællesforsikringen.

 

Opsigelse af individuelle private forsikringer:

 • Private forsikringer skal opsiges af det enkelte medlem. Vedkommende skal informere sit selskab, at han ønsker at opsige forsikringen pr. en given dato,

 

evt. den, hvor fællesforsikringen træder i kraft.

 

 

 

 • Private forsikringer kan opsiges med 1 måneds varsel mod, at man betaler et gebyr på 50 kroner til det afgivende selskab, hvis ens forsikring har kørt i minimum 1 år. Hvis ens forsikring har kørt under et år, og man ønsker at opsige med 1 måneds varsel, så koster det op til 500 kroner, når man opsiger før policens hovedforfald.

 

 

 

Jeres medlemmer kan evt. skrive således til deres forsikringsselskab:

 

Vi ønsker pr 01.07.2018 at opsige forsikringen for vores kolonihavehus policenummer: XXX, da vi pr samme dato bliver en del af en fællespolice i Alm. Brand under kundenummer 9665-2032-85

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.07 | 16:02

Hejsa
Hjemmediddn bliver løbende opdateret, men grunden til der ikke er nogle haver til salg herinde er at de bliver solgt lyn hurtigt pt.

...
16.07 | 18:53

Hej.
Jeg står og gerne vil købe en kolonihave, men syntes ikke rigtig der er nogen til salg på hjemmesiden.
Eller opdateres den ikke.???
Vh
Jan Munk

...
03.07 | 04:07

Hejsa
Du skriver på Haveforeningen Venezuela Randers 's side.
Så det kan jeg ikke svare på 😉
Prøv at skriv til Venezuela Skanderborg.

...
02.07 | 21:52

Kan jeg blive skrevet på venteliste hos Venezuela Skanderborg ?

...
Du kan lide denne side