Generalforsamlinger

Valg af bestyrelse

Digital afstemning 20. juni 2020

59 stemmeberettiget var tilmeldt. 

51 medlemmer har afgivet deres stemme i går og dag. 

27 digitalt 

24 på brevstemme i min have. 

Annemette Nørby Ries har været til stede og deltaget i at indtaste brevstemmerne.

 

Jesper Rehder Jensen 41 stemmer 

Vibeke Dalsgaard  36 stemmer

Bjarne Sørensen 27 stemmer

Bo Vitting 25 stemmer 

Rene Rasmussen 23 stemmer

John Kleiner 18 stemmer

Neller Nylander Andersen 16 stemmer

 

De 3 med fleste stemmer er valgt indtil generalforsamling 2022

Og de 3 med mindst stemmer er valgt indtil generalforsamling 2021. 

 

Neller Nylander Andersen er suppleant. 

 

 

21. juni 2020

Referat fra 

Ekstraordinær generalforsamling d. 29. februar 2020
 
Der var 74 deltagere.
 
Der blev stillet et mistillidsvotum til bestyrelsen. 
58 stemte ja, 14 stemte nej og 2 stemte blankt.
 
Helle Thorsen blev genvalgt som formand uden afstemning.
 
Der indkaldes derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling.
 
Søndag 22. marts 2020 kl. 12.00
 

 

Generalforsamling  H/F Venezuela 11. januar 2020

i Remisen, J.V. Martinsplads 3, 8900 Randers c

 

Dagsorden:

 

1.  Velkomst

 

2.   Valg af dirigent

Ebbe Hagedorn

 

3.   Valg af referent

Vibeke Dalsgård

 

4.   Nedsættelse af stemmeudvalg

Lasse Riis, Sveske og Jan        

 

5.   Formandens beretning

Annette redegjorde for, hvorfor hun ikke stiller op som formand igen. Det er meget tidskrævende at være formand, og det stiller store krav til helbredet. Samtidigt med har det også været dejligt med så mange engagerede havemedlemmer og en god stemning i det hele taget.

Fællesarbejdet har været godt og hun sagde tak til alle, der har deltaget. Dog synes hun, at det er for dårligt, at der er mange, der aldrig viser sig. Festudvalget er gået godt.

Det er dyrt at vedligeholde vejene, men det er en stor hjælp, at Paul (Verdo) har sørget for, at der er kommet en traktor i haven.

Der er blevet lavet en vej bagom mellem Baronessevejen og Kongevejen. Det har Thomas på Baronessevejen sørget for.

Jesper har gjort et stort stykke arbejde med at sørge for, at vejene har været i orden.

Haverne har været pænt vedligeholdt i år – der blev uddelt 7 præmier.

Hun kom også med en opfordring til at holde øje med, hvad der kommer i postkassen.

Hvis man skal have fyldt jord på i sin have, skal man have kontaktet bestyrelsen inden, man går i gang.

Det er gået godt med salg af haver.

Hun ville også gerne sige tak til Vu og hans familie.

Endelig sluttede hun af med at sige, at der det meste af tiden har været et godt samarbejde i bestyrelsen, og at det er en både spændende og utaknemmelig opgave at være i bestyrelsen.

 

 

6.   Fremlæggelse af regnskab, haveforening

Kredskasseren fremlagde regnskabet. Der er et stort underskud i år, og det skyldes først og fremmest udgifter i forbindelse med vand. Der har været indbetalt store a conto beløb i 2019, fordi der i 2018 blev indbetalt alt for lidt.

Regnskabet blev godkendt. (Det skal vedtages på generalforsamlingen i Kredsen.)

 

      Fremlæggelse af regnskab, festudvalg (bestyrelsen)

Annette fremlagde regnskabet, og det blev vedtaget.

 

7.   Indkomne forslag

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

8.   Pause med kaffe og brød

 

9.   Valg af formand  

(Annette modtager ikke genvalg.)

Helle Thorsen

 

10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

       (På valg er Paul Ditlefsen, Frank Petersen og

       Åse Jensen.

       Paul & Frank modtager genvalg.

       Åse Jensen modtager ikke genvalg.)

Paul Ditlefsen, Bo Vitting og Gitte Nørgård.

 

11.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Frank Petersen og Renè Rasmussen

 

12.  Valg af 2 delegerede til kredsrepræsentantsskabsmøde 21. marts 2020

Lasse Riis og Martin

 

13.  Valg af 6 suppleanter til kredsrepræsentantsskabsmøde i marts

Jakob, Vibeke, Frits, Carsten og Bjarne

 

14.  Valg til festudvalg

Annette, Åse, Leif, Inge, Jan, Neller og Jessi

 

 

15.  Udpegning af hjælpere til festudvalg

René, Lasse og Karsten

 

16.  Valg af revisor til festudvalg

Vibeke Dalsgård

 

17.  Valg af revisorsuppleant til festudvalg

Heidi Kristensen

 

18.  

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.07 | 07:17

Hej Kirstine

Det er ingen haver til salg pt.
Mvh. Helle

...
25.07 | 19:17

Hej. Er der nogle koloni haver til salg pt ?
Mvh kristine

...
14.07 | 00:29

Hejsa er det mulig at leje en kolonihave en måned
Eller minimum 14 dage mail mig må gerne være med strøm men ikke et krav
Basarm_mc@outlook.dk

...
09.06 | 04:53

Hejsa
Lige pt. Er der ingen til salg..

...
Du kan lide denne side