Generalforsamling 2019

Haveforeningen Venezuela

 

Referat af generalforsamlingen 2019

Lørdag den 19. januar kl. 13 i Remisen J.V. Martins Plads 3, 8900 Randers C

 

Dagsorden

 

1.                     

Valg af dirigent

Jessie Sørensen

 

2.                     

Valg af sekretær

Jytte Lindenfeldt

 

3.                     

Registrering af fremmødte haver

58 fremmødte haver

 

4.                     

Nedsættelse af stemmeudvalg

Svend Aage Nielsen, Jan Christiansen og Kirsten Just

 

5.                     

Formandens beretning

Formanden takkede for al det frivillige arbejde der er blevet udført på vores fællesområder i og omkring kiosk og festplads. Og kom bl.a. ind på følgende:

Udførelse brinksikring neden for legepladsen . I det kommende år vil bestyrelsen arbejde på at få etableret belægning langs den nye brinksikring og I må meget gerne melde jer på banen hvis I mener at kunne bidrage.

Det er vigtigt at bække og grøfter i kolonien bliver holdt og det er havelejernes pligt

såfremt deres have vender ud mod en grøft/bæk.

Vi satser på at få 6 vejskrab i løbet af sæsonen, men det afhænger jo lidt af vejret.

Endvidere vil vi også gerne have gjort noget ved legepladsen  samt anlægge en petanquebanen bag ved kiosken og vil i den anledning gerne have gode ideer fra havelejerne.

Bestyrelsen har også en ide om en udflugt til andre havekolonier for at hilse på og få inspiration og endelig har kredsen planer om en ”sports”dag for alle havekolonierne i kredsen.

Formanden runder den 31.7. og holder i den anledning åbent hus i kiosken.

 

Remo Vestergaard udtrykte utilfredshed med at, man skulle stå på kontrakten for at blive valgt til festudvalget, hvorefter dirigenten meddelte, at det heller ikke var korrekt og derfor skulle slettes, når vi nåede til punktet. 

Der var en del indlæg omkring koloniens veje. Da kommunen kun holder Bådevænget og Baronessevejen skal vi have en lokal entreprenør til at ordne de andre veje og formanden lovede at det blev gjort inden sæsonåbning såfremt vejret tillader det.

Beretningen  herefter godkendt

 

 

 

 

 

 

6.                     

Regnskab v/ kredskasserer Bitten

Vedr. bilag 2 er det brinksikring og ikke brandsikring der er brugt penge på.

Regnskabet taget til efterretning

 

7.                     

 Indkomne forslag

Se vedlagte forslag fra Niels Melin

Forslaget blev trukket efter, at kredsformand Per Sørensen oplyste, at kredsen, efter kolonihaveforbundets kongres har bedt kommunen om lov til at bygge max. 50 m2 (udvendig mål), men kommunen  vil ikke diskutere bebyggelseskvadratmeter før i 2021.

 

8.                     

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

Ebbe Hagedorn, Jesper Jensen og Jytte Lindenfeldt – modtager genvalg     

(Bemærk at man kun er valgbar, hvis man står på lejekontrakten)  

Ebbe Hagedorn                      41 valgt

Jesper Jensen                         44 valgt

Jytte Lindenfeldt                   31 valgt

Gunnar Vitting                       22

Paul Ditlevsen                        22

Fritz Hansen                           11

 

9.                     

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Gunnar Vitting                       25                     1. suppleant   

Paul Ditlevsen                        24                     2. suppleant  

 

10.                   

Valg af 2 delegerede til Kredsrepræsentantskabsmødet mandag den 11. marts 2019  

Da Gunnar Vitting er blevet suppleant skal der vælges 3 delegerede, idet Gunnar repræsenterer kredsbestyrelsen. 

Carsten S. Pedersen, Kronprinsvejen 18

Fritz Hansen Adelsvejen 4

Mahmuud Nova, Hertugvejen 11

 

11.                   

Valg af 6 suppleanter til Kredsrepræsentantskabsmødet

 Niels Melin, Bådevænget 20

 Kaj Klokkeholm Hansen, Grevindevejen 7

 Jessi Sørensen, Hertugvejen 21

 Hans Jørgen Christensen, Bådevænget 48

 Torben Gaarn, Bådevænget 58

Jesper Andreasen, Grevindevejen 3  

 

12.                   

Festudvalgets regnskab

 Godkendt

 

 

 

 

 

13.                   

Valg til festudvalget

(Man kan kun vælges til festudvalget, hvis man står på kontrakten)

Da der ikke er belæg for dette i vedtægterne blev ovennævnte sætning strøget af  dirigenten.

Der var ingen, der opstillede til festudvalget

 

14.                   

Udpegning af hjælpere til festudvalget

 Bortfalder

 

15.                   

Valg af revisor til festudvalget

 Bortfalder

 

16.                   

Valg af revisorsuppleant til festudvalget

 Bortfalder

 

17.                   

Eventuelt (Bemærk at der ikke kan besluttes noget  under dette punkt)

 

 Rene Rasmussen henviste til hans karantæne p.g.a vold  over for en havelejer og  bad bestyrelsen om at henvende sig til hans advokat inden den 25. januar. Han truede bestyrelsen med, at de ville blive indkaldt som vidner. 

Det var vigtigt for ham, at alle hørte dette. Herefter blev der så megen råben og skrigen fra det bagerste bord, hvor Rene Rasmussen sad, at det medførte en bortvisning af 6 havelejere, idet de ikke ville følge dirigents opfordring til at sætte sig ned og tie stille. Bestyrelsen er bekendt med navnene.

 

Herefter klappede de tilstedeværende og generalforsamlingen forsatte.

Formanden oplyste at man fra 1. januar 2019 har pligt til at have en brandforsikring for sit kolonihavehus og oplyste om de nye forsikringsmuligheder. Det vil også komme på Kredsens og Venezuelas hjemmeside. Endvidere kan man også få tilbuddet tilsendt på mail fra Anette, og vi tager en stak med til vandåbningen. Det er også opslået i udhængsskabet, men der er selvfølgelig intet til hinder for at man bibeholder den man har. Det vigtigste er man har en forsikring.

 

Vandåbning bliver den lørdag den 30. marts .

 

 

 

 

 

 

Jessi Sørensen                                                               Jytte Lindenfeldt 

Dirigent                                                                           Sekretær

 

 

21.01.2019

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 14:11

Hej Helle.
Den er så vidt jeg ved indgivet til vurdering, det er på mandag der vurderes.
Så kommer den nok på vores hjemmeside til salg derefter.
Kh Annette/

...
24.10 | 11:31

Hej vil høre om kongevejen nr 28 ? Er blevet sat til salg og blevet vuderet mvh Helle

...
15.09 | 20:53

Hej Kristoffer.
Nej den pågældende haver er ikke til salg.
Det kræver mere held end at vinde eurojackpot at få fat i en have i første række.
Kh Annett

...
13.09 | 23:51

Hej 🙂
Jeg har tidligere sejlet forbi en grund, hvorpå en stor gammel tilgroet træbåd står og forfalder. Jeg ved ikke hvad nr. men er den grund til salg? 🙂

...
Du kan lide denne side